Your location: Home > Recruitment > General talent recruitment

Contact us

Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.

Tel:0086-580-2680797/2921117

Fax:0086-580-2680975

Email:business@zhejiangliming.com

Website:www.zhejiangliming.com

Address: No.89 Honglu Avenue, Xingang Park, high tech Industrial Park, Zhoushan, Zhejiang, China